Popularizácia a vzelávanie
Organizujeme popularizačné prednášky pre škôlky, školy ale aj širokú verejnosť.

Astrofotografia
Niekoľko našich členov sa aktívne venuje astrofotografii. Fotografie boli niekoľko krát úspešné nielen v domácich ale aj v zahraničných súťažiach.

Svetelné znečistenie
Aktívne sa snažíme poukázať na problém svetelného znečistenia organizáciou prednášok a meraním nočného osvetlenia.