Navždy odišiel Ing. Marián Mičúch, zasvietila nová hviezda na nočnom nebi.

Opustil nás významný človek. Ťažko sa hľadajú slová, ktorými by človek popísal smútok zapĺňajúci naše srdcia. Svojim krátkym slovom vyjadrujem pocity nás všetkých astronómov z amatérskej aj profesionálnej sféry. Opísať život energického muža akým Marián Mičúch bol je obzvlášť obtiažne, ak máme k dispozícií buď krátky čas, alebo malý priestor. Dovoľte drahí priatelia, aby som rozpovedal o tom kto Marián Mičúch bol a čím všetkým sa navždy zapísal veľkými písmenami do sústavného rozvitia vedy v našom okresnom meste. Ba čo viac, jeho práca natrvalo prekročila s rozhodnosťou hodnou jeho osoby hranice nášho nielen okresu, kraja, dokonca je známa aj v zahraničí.Ak mám na mysli sústavné rozvitie, tak...