Ako neoficiálne združenie sa začal Púchovský eko-astro klub formovať už v roku 2012. Neoficiálny začiatok sa môže datovať na 7. 2. 2012 kde sa stretli traja členovia už neexistujúceho astronomického klubu Antonína Bečváře v Púchove. Neskôr 5. 5. 2012 sa uskutočnilo aj prvé neoficiálne stretnutie členov PEAK-u.

Prečo vlastne PEAK?
Do názvu sme chceli zaradiť miesto pôsobnosti, čiže Púchov a zároveň aj hlavné zameranie astronómiu. Zároveň aj ekológiu z dôvodu ochrany pred svetelným znečistením. PEAK v angličtine znamená vrchol alebo kopec. Púchovskí astronómovia chodili stanovať do Hoštinej na kopec.

V školskom roku 2012/2013 sme otvorili astronomický krúžok v CVČ Včielka a na Gymnáziu v Púchove pod vedením terajšieho predsedu klubu Mariána Rečičára.

V lete 2013 sme sa prvý krát zúčastnili aj expedície Perzeidy vo Vrchteplej, ktorú organizuje Považské Osvetové Stredisko a astronomický klub Juraja Bárdyho z Plevníka – Drienového. Na tomto stretnutí vznikla aj spolupráca s hvezdárňou na Vsetíne. Vďaka nej sa začali organizovať stretnutia astronómov z oboch Považských klubov na Vsetínskej hvezdárni.

Od roku 2016 je Púchovský eko-astro klub oficiálnym občianskym združením. Aktivity členov sa znásobili. Pravidelne organizujeme hodinu Zeme, Guerilla observing pre verejnosť, prednášky v školách a škôlkach.