Opäť ťažká rana

S hlbokým zármutkom v srdci Vám oznamujeme, že nás opustil náš dlhoročný priateľ, vášnivý amatér – astronóm a spoluzakladateľ astronomického klubu Juraja Bardyho p. František Michálek (17.07. 1960 – 21.02. 2021).

Meno Františka Michálka neoddeliteľne patrí k organizácii Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom. Práve na tomto mieste je o to bolestivejšie hovoriť o strate ďalšieho významného astronóma – amatéra, ktorý stál pri kolíske nášho klubu. Do pootvorenej rany spôsobenej smrťou nášho dlhoročného predsedu a spoluzakladateľa Ing. Mariána Mičúcha prichádza ďalšia rana a bez preháňania ju každý spomedzi nás volá zdrvujúca.

Fero, tak ako sme ho v kolektíve volali, nikdy netratil na tvári úsmev a jeho prebytkom vždy dokázal prebiť akýkoľvek smútok a jeho podkutým situačným humorom nedovolil tichému miestu rozložiť si medzi nami svoj stan. Jeho pozitívny prístup, bystrá odpoveď, široký rozhľad a zapálenosť v astronómii zostáva navždy príkladom svedomitej, oddanej a zapálenej práce astronóma – amatéra. Svoje profesionálne zručnosti vedel doslova pretaviť do funkčných sústav plniacich prepracované techniky astronomickej fotografie. Práve tá si u neho našla trvalý pobyt a do útrob svojich ďalekohľadov s najväčšou láskou vpúšťal fotóny tajomných poslov hviezd – komét. Práve ich vlastnosti zrkadlili jeho pravý vedecký postoj. Azda práve preto v kométach našiel svoje zrkadlo, ktoré ukazovalo jeho vlastnú túžbu uvidieť vo vesmíre živé miesto. Miesto, kde sa v rýchlom pohybe a harmonickej symfónii všetko nečakane mení. Takto si ho pamätáme a spomienka na neho ostáva v nás vždy živá.

Ďakujeme Fero za roky, ktoré sme s tebou mohli prežiť.

Za Astronomický klub Juraja Bardyho v Plevníku – Drienovom Boris Kardoš

F. Michálek spolu s priateľom M. Mičúchom